naturalcharms-fotografie

Allround fotograaf in Friesland, met een specialisatie in uitvaartfotografie

Rouw- en grafsymbolen door de eeuwen heen

Wij als mens denken in beelden, vandaar ook dat foto's zo ontzettend gewaardeerd worden ook in een tijd van afscheid en rouw.

Maar ver voor dat de fotografie werd uitgevonden zochten de mensen ook al naar een manier om hun emoties en gedachten een vorm te geven. Daardoor zijn in de loop van de eeuwen vele symbolen ontstaan

Op deze pagina wordt aandacht besteed aan de symboliek op en van grafmonumenten. Naast de afbeelding kan ook de vormgeving van het graf een symbolische betekenis hebben. Deze afbeeldingen en symbolen worden ook wel Vanitas-symbolen genoemd. Vanitas is het Latijnse woord voor vergankelijkheid.

Symbolen ook van hoop,  herdenken, gedenken, geloof, troost en liefde.

Symbolen die soms oud zijn en eeuwen voor de jaartelling al werden gebruikt. Enkelen hebben een andere betekenis gekregen, sommigen hebben de tand des tijds doorstaan. Naast de van oudsher bekende symbolen zijn er steeds meer hedendaagse varianten ook te vinden.

Maar net zoals met alle symboliek is de betekenis ervan soms zeer persoonlijk.

Op deze pagina een zo volledig mogelijke database van alle voorkomende symboliek.


algemene symbolen

bloemen

dieren

Christelijke symbolen

planten en bomen

hobby en beroepen


cijfers en letters


E-mailen
Bellen
Map
Info