naturalcharms-fotografie

Allround fotograaf in Friesland, met een specialisatie in uitvaartfotografie
anker, hart en kruis : symbool van de voornaamste christelijke deugden : geloof hoop en liefde. Ook symbolisser het de ban met Christus van verzoening.


biddende handen : duidt er meestal op dat de overledene Christelijk was.


boek : "het boek des levens " wordt het vaak genoemd, meestal slaat een opgengeslagen boek voor de Bijbel. Soms is dat vrij duidelijk door een inscriptie die verwijst naar een passage in de Bijbel. Een boek met een ezelsoor toont dat iemand zeer plotseling is overleden


Engel: De engel is het symbool van de bemiddelaar tussen het aardse en het hemelse en als zodanig een boodschapper van God. Op een graf wordt een engel ook vaak gezien als de 'bewaker' . Toch worden ze meestal gezien als de begeleiders van de overledene. Een engel met een bazuin staat voor het Laatste Oordeel. Het beeld van een engel werd gemodelleerd naar de Romeinse godin Victoria. Victoria is de godin van de overwinning en staat daarom het dichtst bij de machtige Mars. De kleine gevleugelde, mollige engeltjes zijn ontstaan uit de kleine Cupido of Eros.


Herder : De Heer is mijn herder (psalm 23)
miskelk : wordt vrijwel alleen afgebeeld op priestergraven.

brood of hostie : verwijzing naar het lichaam van Christus en het Brood des Levens, de eucharistie of het Avondmaal.


vlammen, doornen hart en anker :


Kruis (of Crucifix ) : voordat het kruis een Christelijk symbool werd, was het al een universeel teken van verzoening, de synthese tussen hemel en aarde en de vier windrichtingen. Als christelijk symbool wordt het in verschillende vormen aangetroffen. Het latijnse kruis komt het meest voor. Een kruis staat voor het geloof en voor het eeuwig leven (voor opstanding) Vaak is het kruis ook de basis van een rooms-katholieke begraafplaats.


Verder zijn er veel verschillende varianten te vinden :


Christus aan het kruis : symbool van het lijden van Christus tot verlossng van de mensheid en het geloof in de wederopstanding.


Een kruis met een roos : staat voorwel het geloof als de liefde. De roos kan ook symbolisch verwijzen  naar Maria of naar het bloed van Jezus aan het kruis


kruis met een palmtak: het geloof en het eeuwige leven


kroon met kruis op palmtakken :


kruis in stralenkrans :


Anchteken of hengelkruis : zeer oud Egyptisch symbool voor het leven (in de zonnecultus van Achnaton stelde het anchteken de overleving op de dood voor). De vroeg-christelijke Koptische kerk nam het over en gebruikte het als symbool van eeuwig leven en de offerdood van Jezus. Komt voor op graven van mystiekers, gnostici en esoterici Ook vrijmetselaars en spirituelen gebruiken dit teken op hun graven.


Botonee-kruis : is genoemd naar de klavervormige uiteinden van de armen van het kruis. Het kruis repesenteert de drie-eenheid.


Gotisch kruis : symboliseren de open uiteinden van de armen de volwassen christen.


Griekse kruis : de vier armen zijn gelijk van lengte. Afkomstig van de heidenen, waar de armen de vier elementen representateren : aarde, lucht, vuur en water.


hugenotenkruis : het hugenotenkruis was oorspronkelijk een teken waaraan de Franse protestanten herkend konden worden. Tegenwoordig is het een belangrijk symbool voor reformatorische christenen. het centrum wordt gevormd door 4 vlammen die samen een Maltezer kruis vormen. Zij zijn verbonden door een kroon met een franse lelie. De kroon wijst op loyaliteit van de hugenoten t.a.v. land van de koning. De vier harten verwijzen naar liefde in het algemeen en de liefde voor het Evangelie in het bijzonder. Op de uiteinden van het kruis bevinden zich acht parels. Een parel staat voor zuiverheid. Maar de acht parels verwijzen naar de groepen mensen in de Bergrede die door Jezus Christus worden zalig gesproken. De duif onderaan is een symbool voor de Heilige Geest.


Keltisch kruis : de cirkel rond het centrum symboliseert eeuwigheid.


Maltezer kruis : symbool van de Gnostiekers, Tempeliers, Katharen en de vroege Christen.


Leger des Heils : in de cirkel staat een kruis dat gedragen wordt door Christus, in de rand van de cirkel staat : bloed en vuur. De cirkel zelf wordt omgeven door vurige tongen.


russisch kruis :E-mailen
Bellen
Map
Info