naturalcharms-fotografie

Allround fotograaf in Friesland, met een specialisatie in uitvaartfotografie

4-56 : de jaartelling van de franse revolutie. In Frankrijk is op een aantal graven met name het begin van de vorige eeuw een jaartelling te vinden die als uitgangspunt het jaar 1789 heeft (Franse Revolutie )

5701-5755 : jaartelling op Joodse graven. De joodse jaartelling begint op de dag van de schepping , 3761 jaar voor Christus. Het christelijke jaartal is globaal te herleiden door van het joodse jaartal 3760 af te trekken.

5825-5890 : jaartelling op de graven van de Vrijmetselaars.  De jaartelling van de vrijmetselaars gaat ook uit van de schepping van de aarde. Alleen wordt uitgegaan dat de schepping 4000 jaar eerder plaatsvond.
Abba Vader


Alfa en Omega : de eerste en de laatste letter in het Griekse alfabet. In die zin maken de letters een denkbeeldige circel, het begin is het einde. De letters staan ook voor de almacht van Jezus


IHS: IHS zijn de eerste drie letters van het Griekse woord voor Jezus. Een andere verklaring is dat het de afkorting is van Iesus ho'minum salvator ( Jesus, de heiland des mensen) . Tevens kan het de afkorting zijn van ; in hoc salis (hierin (ligt) de zaligheid)


I.N.R.I : Iesus Nazarenus, Rex ludaeorum, Jezus christus, Koning van de joden


OM


PAX : vrede in het Latijn. Symbool van Christus, die vrede op aarde bracht.


R.I.P : Requiescat in Pace, Latijns voor 'rust in vrede'. Rest in peace is een verkeerde vertaling.


X.P. : is het monogram van Christus. Het zijn de eerste twee letters van het woord Christus in het Griekse alfabet. De ovalen cirkel, het  ei, is het symbool van geboorte en nieuw leven, het is tevens een verwijzing naar de opstanding van Christus.


XPAO : het monogram van Christus met links en rechts respectievelijk de eerste en laatste letter van het griekse alfabet, het symbool van het begin en het einde


Verder voorkomende afkortingen :   

Ad Patres : naar de vader (dood of weggegaan )

A.A.S. : Anno Aetatis Suae : in het jaar van zijn leeftijd /  op de leeftijd van

A.D. : Anno Domini , in het jaar van de Heer

A.V. : Annos Vixit : hij/zij leefde zoveel jaar

B.M. : Beatae Memoriae : Van gezegende herinnering.

Dei gratias : door de genade van God

D.O.M. : Deo, Optimo, Maximo : naar God, de Beste , de Grootste

Gloria in Excelsis Deo : geloofd zijn bij de God, de Almachtige

H.I : Hic lacet of Hic Jacet : hier ligt. Het oude Latijn had geen letter J, die letter is later pas toegevoegd.E-mailen
Bellen
Map
Info