naturalcharms-fotografie

Allround fotograaf in Friesland, met een specialisatie in uitvaartfotografieadelaar (of arend) :  het symbool van de Hemelvaart van Christus, omdat deze vogel hoger vliegt dan alle andere vogels en het licht van de zon kan verdragen. Wanneer vroeger een keizer werd gecremeerd liet met een adelaar (het symbool van de keizer) naar de 'hemel' vliegen. Het was dan de symbolisering van het opvliegen van de ziel naar de goden.


Bijenkorf: staat symbool voor werklust en ijver. Op vrijmetselaarsgraven is het een verwijzing naar de  loge "Marnix van Sint-Aldegonde"


Dolfijn : in het algemeen staat de dolfijn symbool voor communicatie, intelligentie, spelen en vrijheid. In de Griekse mythologie droegen dolfijnen de goden op hun rug wat symbolisch is voor liefde en redden.  De dolfijn is ook een symbool voor Christus als de Verlosser, drie dolfijnen symboliseren de Drie-eenheid.

Volgens fabels zou dit dier de doden begraven.


Duiven : Naast de algemene betekenis van vrede, de duif is dan veelal voorzien van een palmtak of olijftak, is ze ook het symbool van verzoening. De duif verwijst ook naar eenvoud,onschuld en zuiverheid. In de christelijke traditie is de duif zittend op een grafsteen het symbool van de ziel van de overledene, die krachten verzamelt voor de reis naar de hemel. Ook is ze het symbool voor de verloste ziel van de overledene.


eenhoorn : staat voor zuiverheid en maagdelijkheid.


Fenix : een fabelvogel die zich een in de zoveel eeuwen in het vuur wierp om er totaal verjongd weer uit te komen. Staat symbool voor de wederopstanding.


Hond : De hond is het symbool van trouw en waakzaamheid. De hond wordt dan veelal afgebeeld aan de voeten van de overleden baas. Daarnaast wordt tegenwoordig wel vaak een afbeelding van de eigen hond geplaatst, als teken van de liefde voor het dier van de overledene.


Ichthus (visje) : het symbool is afgeleid van het Griekse woordt vis : Ichthus. Het verwijst naar Jezus Christus 'visser van de mensen' . De eerste christenen gebruikten in de tijd dat het christendom nog verboden was, dit teken om zich als christen kenmaar te maken. Zij tekenden een visje met hun voet in het zand of met krijt op de muur. Het werd door de eerste onderdrukte christenen gebruikt als een afkorting voor : Iesous Xristou Theos (h)Uios Soter, hetgeen in het Grieks betekent : "Jezus Christus, Gods Zoon, Redder"


kat : In grote delen van de wereld staat de kat voor ongeluk. In het oude Egypte echter was de kat heilig, katten werden na hun dood gebalsemd en gemummificeerd en hun graven zelfs voorzien van geschenken. In de hedendaagse grafsymloliek is een afbeelding van een kat veelal een teken dat de overledene een grote voorliefde had voor zijn/haar kat als huisdier.


konijn : symbool van vruchtbaarheid. Maar ook op (vaak kinder) graven te zien als liefde voor hun (knuffel) dier


lam : Cristelijk symbool van het Lam Gods dat de zonden van de wereld draagt, een symbool van gelovigen en martelaren. Wanneeer het lam wordt afgebeeld met kruis en nimbus (ring, stralenkrans, lichtschijn) is het symbool van de offerdood van Christus. Bij kinderen wordt het vaak als symbool van reinheid en onschuld gebruikt.


leeuw : De leeuw is het symbool - naast dat van de adelaar- van de adel. De leeuw is immers 'de koning van de dieren'. Hij belichaamt als symbool kracht, macht en krijshaftigheid. Bij oude adelijke graven zien we de leeuw dan ook dikwijls aan de voeten van de afgebeeld overleden persoon liggen of zitten, soms ook op zijn rug als symbool van onderdanigheid aan de afgebeelde persoon.


pauw : algemeen is het het zonnesymbool. In de middeleeuwen was het het symbool van Vanital (ijdelheid), Luxeria (overvloed) en Superbia (hoogmoed). Voor de christenen is het symbool van de verheerlijking en opstanding (zijn vlees gold als onbederflijk) . In de Islam : symbool van de kosmos en de hemellichamen zon en maan


slang : de 'staartbijtende'slang (ouboros) zoals vaak afgebeeld op grafzerken is het symbool van oneindigheid, de Alpha en Omega. De slang is het oude symbool voor leven of dood, gif en genezing.


uil : de uil is het symbool van de nacht en de dood. De uil heeft immers het vermogen om het donker te zien en geruisloos te vliegen. Door dit vermogen en zijn angstaanjagende kreet ging men er vroeger vanuit, dat als de uil kraste er spoedig een dode zou volgen.


vlinder : de vlinder heeft meerdere symbolische betekenissen en komt van alle dieren waarschijnlijk het meest voor op (hedendaagse) graven. Als algemeen symbool symboliseert de vlinder de kortstondigheid van het leven, dit vanwege zijn teerheid en korte levensduur. Voor chistenen is de dood de overgang naar een beter leven, de overgang van een tranendal naar het hemelse koninkrijk. De vlinder symboliseert hierbij :  1. bij het sterven ontstijgt de ziel haar stoffelijk omhulsel, zoals een vlinder haar pop. 2. De drie stadia die de ziel doorloopt : leven - dood - wederopstanding.


zwaan : de zwaan is het symbool van de eeuwige trouw. De zwaan leeft namelijk streng monogaam en blijft vrijwel altijd alleen voor de rest van zijn leven als hij zijn partner verliest.

E-mailen
Bellen
Map
Info