naturalcharms-fotografie

Allround fotograaf in Friesland, met een specialisatie in uitvaartfotografie

Bonte specht :


Boomklever: 


Gekraagde roodstaart :

Groenling:


Grote Gele kwikstaart :


 Merel :

Pimpelmees :


roodborstje :


Vink (mannetje ) :


Vink (vrouwtje) :

 

Vlaamse gaai :

Witte kwikstaart :

Zwartkop (man en vrouwtje) :


Ijsvogels : 


Kookaburra (de grootste ijsvogel ter wereld ) :Aalscholver :

E-mailen
Bellen
Map
Info