naturalcharms-fotografie

Allround fotograaf in Friesland, met een specialisatie in uitvaartfotografie

Naturalcharms-fotografie , nader te noemen Naturalcharms-fotografie , besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. Wanneer Naturalcharms-fotografie verwittigd wordt van fouten of onvolledigheden van gegevens, dan zal Naturalcharms-fotografie onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.


Ondanks het feit dat wij ten alle tijden zullen proberen zo discreet mogelijk om te gaan met uw privacy kan het voorkomen dat u op deze website foto's zult vinden waarbij u het gevoel heeft dat ze u in uw privacy schenden, zodra u ons op de hoogte stelt zal Naturalcharms-fotografie deze foto's per ommegaande van de website verwijderen en ook niet verder gebruiken voor publicaties elder.


Naturalcharms-fotografie probeert deze website zo actueel mogelijk te houden. Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer geheel juist is. Naturalcharms-fotografie  is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.


Teksten, lay-out, afbeeldingen, artikelen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen mogen nooit integraal overgenomen worden, in om het even welk medium, tenzij schriftelijk of per mail toestemming is verleend door Naturalcharms-fotografie.


U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik, maar de foto's niet.


De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging en koerswisselingen door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie. Wanneer u zich registreert op deze site, bijvoorbeeld door een nieuwsbrief aan te vragen, dan vragen we u een paar gegevens in te vullen, wij zullen NOOIT deze informatie aan derden doorgeven, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie.


De informatie wordt alleen op deze site gebruikt in verband met onze services:

- om u te informeren over onze nieuwe diensten en producten die uitgaan van deze site

- om nota's te versturen.


Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.


Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.naturalcharms-fotografie.nl


Naturalcharms-fotografie is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de naturalcharms-fotografie website is verkregen.


Een e-mail bericht (inclusief de bijlagen) van Naturalcharms-fotografie kan vertrouwelijk zijn. Als u een bericht per abuis heeft ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.


Sommige namen, tekens en logo’s die op deze site worden gebruikt, zijn beschermde handelsmerken. Ieder geschil met betrekking tot de Naturalcharms-fotografie site valt onder de toepassing van het Nederlands recht. In geval van geschil zijn alleen de Nederlandse rechtbanken bevoegd. Het is de bezoeker van onze site niet toegestaan om deze onrechtmatig te gebruiken, te beschadigen, te vervormen of de publicatie ervan te verhinderen. Eveneens is het niet toegestaan de informatie wederrechtelijk te gebruiken.


Alle rechten op de inhoud van deze site met de domeinnaam "naturalcharms-fotografie.nl " berusten bij Naturalcharms-fotografie , zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld aan Naturalcharms-fotografie.


Deze website is eigendom van Naturalcharms-fotografie.


Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden verleend. Naturalcharms-fotografie behoudt te allen tijde het recht om deze disclaimer te wijzigen naar eigen inzicht. Gezien deze voorwaarden u als bezoeker van onze website binden, raadt Naturalcharms-fotografie  u aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.E-mailen
Bellen
Map
Info