Vlinders....altijd mooi.

Soms gewoon in de natuur. Soms in een vlindertuin waar ook de buitenlandse exoten aanwezig zijn. 

De vlinder staat symbool voor de onsterfelijke ziel en de kortstondigheid van het leven. Dit vanwege zijn teerheid en korte levensduur.

De vlinder staat ook symbool voor de drie fases die de menselijke ziel doorloopt : leven dood en wederopstanding.

Anartia Amathea:

Idea Leuconae (Papiervlinder) :

Heliconius Sydno :

Hypolimnas Bolina :


Parthenos Sylvia :

Papilio Ascalaphus :

Papilio Demolus:

Papilio Palinurus :

Papilio Polytes (man):

Papilio rumanzovia:

Siproeta Stelenes :